Προβολή τεμκηρίου

Ταυτότητα Τεκμηρίου: ~~ΑΣΚΙ~Αρχειο ΑΣΚΙ~Αρχείο Κύρκου Μιχάλη~04. Δεκαετία 1940~0011


Τίτλος Εμπρός στην Εξεταστική Επιτροπή του Ο.Η.Ε.
Υπότιτλος Νόμιμος εθνικός κατήγορος, εκπρόσωπος του ΕΑΜ συναγ. Μ. Κύρκος
Συντάκτης Κύρκος Μιχάλης Κ.
Γλώσσα Ελληνική
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ 142.04.0011
Έκταση (σελίδες) 4 σ.
Εφημερίδα Ελεύθερη Ελλάδα Απογευματινή Εφημερίδα, Όργανον του Πολιτικού Συνασπισμού των κομμάτων του ΕΑΜ
Περίοδος Β΄
Χρόνος Γ΄
Τεύχος 742
Χρόνος έκδοσης 17/2/1947
Τόπος έκδοσης Αθήνα
Εκδότης Ε.Α.Μ. / Πολιτικός Συνασπισμός Κομμάτων Αθήνας
Περίληψη Πρόκειται για την ομιλία του Μ. Κύρκου κατά την κατάθεση του υπομνήματος του Πολιτικού Συνασπισμού Κομμάτων του ΕΑΜ στον ΟΗΕ Κ. 9 - Φ. 6
Θέματα Εμφύλιος πόλεμος
Λευκή τρομοκρατία
Ο.Η.Ε. / Βαλκανική Επιτροπή
Πολιτικές διώξεις
Μετρητής Σελίδων 4
Αριθμός Εικόνων : 4


infolib image control infolib image control infolib image control infolib image control