Ψηφιακά Αρχεία ΑΣΚΙ


Go to content

Βιβλιοθήκη

Ειδική Αναζήτηση


Χρησιμοποιώντας την βιβλιοθήκη μπορείτε να εντοπίσετε έντυπα με κριτήριο την αρχειακή τους θέση.

homeΑΣΚΙ

00001 Ζεύγος Γ.- Γιατί η επανάσταση στην Ελλάδα θ΄αρχίσει σαν αστικοδημοκρατική;
00002 Αποφάσεις του 17ου Συνεδρίου του Μπολσεβίκικου Κόμματος
00003 Λένιν Γ.- Ο "Αριστερισμός" παιδική αρρώστεια του κομμουνισμού
00004 Εκδόσεις Λαϊκού Βιβλιοπωλείου- Τιμοκατάλογος
00005 Νέος Κανονισμός της εν Μυτιλήνη Εργατικής Αδελφότητος
00006 Καταστατικόν της εν Κερκύρα Εργατικής Αδελφότητος
00007 Κανονισμός της εν Κερκύρα Εργατικής Αδελφότητος
00008 Καταστατικόν του εν Αργοστολείω Εργατικού Συνδέσμου η Αλληλοβοήθεια
00009 Κόκκινο Εργατικό Ημερολόγιο 1911
00010 Η Πρωτομαγιά (διασκευή)
00011 Το πρόγραμμα του Λαϊκού Κόμματος
00012 Θέσεις και αποφάσεις του δεύτερου συνεδρίου της Κόκκινης Επαγγελματικής Διεθνούς
00013 Οι αποφάσεις της ΧΙΙ Ολομέλειας της Εκτελ. Επιτροπής της Κομμουνιστικής Διεθνούς
00014 Ιστορία της Κόκκινης Πρωτομαγιάς στην Αμερική, Ευρώπη και Ελλάδα
00015 Οργανισμός του "Νέου Εργατικού Κέντρου Αθηνών"
00016 Η Κομμουνιστική Διεθνής
00017 Θέση και προστασία της γυναίκας στη Ρωσσία
00018 Αι αρχαί και το πρόγραμμα του ΣΕΚΕ, ψηφισθέν εις το Α΄Συνέδριον Νοεμβρίου 1918, μετ΄επιλόγου Α.Αρβανίτη, Α.Μπεναρόγια, Μ.Σιδέρη
00019 Το βιβλίο του εργάτη (διασκευή)
00020 Σοβιετικός κώδιξ των νόμων περί οικογενείας, δικαίου του γάμου και επιτροπείας
00021 Καταστατικόν του Συνδικάτου των Εργατών Τύπου Κωνσταντινουπόλεως
00022 Η παιδεία και η κοινωνική πρόνοια στη Σοβιετική Ένωση, Έκθεση επιτροπής
00023 Η Πρωτομαγιά
00024 Η σύγχρονη εργατική ζύμωση (ανατύπωση από τον Εργατικό Αγώνα)
00025 Σοσιαλιστικά τραγούδια
00026 Αποφάσεις του 5ου Συνεδρίου του Κομμουν. Κόμματος της Ελλάδας
00027 Κατήχηση του εργάτη
00028 Η έκθεση λογοδοσίας του σ. Στάλιν στο XVII Συνέδριο του Κόμματος για τη δουλειά της ΚΕ του ΠΚΚ (Μπ.)
00029 Το εθνικό ζήτημα κάτω από το φως του μαρξισμού
00030 Το Πρόγραμμα των Κομμουνιστών. Ψηφισμένο από το πέμπτο Παγκόσμιο Συνέδριο της Κομμουνιστικής Διεθνούς
00031 Το "Φως" επί των Δημοτικών εκλογών των Πατρών της 7 Ιουλίου 1891
00032 Αι αρχαί και το πρόγραμμα. Ψηφισθέν εις το Α΄. Σοσ. Συνέδριον Νοεμβρίου 1918
00033 Οργανισμός του "Εργατικού Συνδέμου"
00034 Τι θέλει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Πέντε απλά μαθήματα
00035 Ο Λένιν. Εικονογραφημένο λεύκωμα
00036 Αι θέσεις και αποφάσεις του IV. Παγκόσμιου Συνεδρίου της Κομμουνιστικής Διεθνούς
00037 Μανιφέστο
00038 Rolland R.- Ο Ζωρές
00039 Marx K. - Engels F.- Το Κοινωνιστικό Μανιφέστο
00040 Brown W.M. - Κομμουνισμός και Χριστιανισμός
00041 Προς τους Νέους(Οι απόψεις της αντιπολίτευσης μέσα στην Ο.Κ.Ν.Ε)
00042 Trotsky L. - Η Ισπανική Επανάσταση και οι κίνδυνοι που την απειλούν
00043 Γκεντ Ζ.- Ο Μισθός
00044 Γκέντ Ζ.- Ο Συνεργατισμός
00045 Ταμπαράν- Σοσιαλιστική Κατήχηση
00046 Πολυβίου- Ο Φασισμός (είναι σκλαβιά για τον εργαζόμενο λαό-οι φασίστες είναι εχτροί των δουλευτάδων)
00047 Varga E.- Η Ωρίμανση καινούργιας κυκλικής κρίσης
00048 Ο Φασισμός-Ο κίνδυνος πολέμου και τα καθήκοντα των Κομμουν.Κομμάτων
00049 Βασιλεία,Δημοκρατία και Κομμουνισμός
00050 Lecouturier H.- Κοσμοσοφία ή το καθολικόν αλληλέγγυον. Τον κόσμον ζώον έμψυχον Πλατ. Τιμ. 30C
00051 Τα της δολοφονίας του Μαρίνου Αντύπα
00052 Bakunin M.- Ζωοδία, Ανθρωπότης. Φιλοσοφικές παρατηρήσεις για τον άνθρωπο
00053 Bebel A.- Γυνή και κοινωνισμός
00054 Gaston R.- Ο σοσιαλισμός και αι κοινωνικαί επιστήμαι
00055 Grave J.- Εργάτης και μηχαναί
00056 Kingsford A.- Επέκεινα των δυσμών του ηλίου [πρόλογος Π. Ε. Δρακούλη]
00057 Liebknecht W.- Τα κατά και τα υπέρ του Σοσιαλισμού, μεταφρασμένο και μετασκευασμένο από τον Ν. Γιαννιόν
00058 Logio G.- Κοινωνικαί μελέται
00059 Lorulot A.- Ο ατομικισμός και οι διάφορες μορφές του αλτρουϊσμού
00060 Lourie O.- Η φιλοσοφία του Ίψεν
00061 Lourie O.- Η φιλοσοφία του Τολστόη
00062 Pabst A.- Η παιδική χειροτεχνία εις την σημερινήν αγωγήν (με επίλογο του μεταφραστή σ. 131-137)
00063 Poulimenos A.- Die soziale Frage in Neu-Griechenland
00064 Richard G.- Ο σοσιαλισμός και αι κοινωνικαί επιστήμαι
00065 Sechelles E.- Παραβιάσεις της ποινικής δικαιοσύνης (με αναρχική εισαγωγή του μεταφραστή)
00066 Wilson J.- Το Βασίλειον του Θεού και ο Σοσιαλισμός
00067 Αδελφότης των τυπογράφων (Αλληλοβοηθητική) εν Αθήναις ιδρυθείσα κατ΄ Απρίλιον 1900. Υπόμνημα
00068 Άμυνα εργατικό συνδικάτο-Καταστατικόν
00069 Adler M.- Δημοκρατία πολιτική και δημοκρατία κοινωνική
00070 Αντωνάκος Α.- Η πλατωνική πολιτεία
00071 Αρνέλλος Ι.- Επίκρισις της νεωτέρας φιλοσοφίας εν τοις κυριωτέροις αυτής σημείοις
00072 Αρνέλλος Ι.- Εξεγείρου Σιών εν δυνάμει, και ο καιρός σου ελέλυθεν
00073 Αρσένης Σ.- Επιστολή προς τα εργατικά μέλη του εν Σκαρλάτοις Λειβαθούς Συνδέσμου "Η Αδελφότης"
00074 Αρσένης Σ.- Λόγος εκφωνηθείς επί του Ελλην. Ατμοπλοίου "Η Αφρόεσσα"
00075 Αρσένης Σ.- Λόγος επιτάφιος εις τον αγωνιστήν Ιωάνν. Δήμον Καγκάδην, εκφωνηθείς παρά του Κυρίου Σπυρίδωνος Αρσένη
00076 Ασημάκαρος Α.- Επί της υποψηφιότητος ως βουλευτού της επαρχίας Πατρών του κυρίου Ανδρέου Ρηγοπούλου λόγος εκφωνηθείς
00077 Αστεριάδης Κ.- Κεφάλαιο - εργασία ή κτήμα - χρήμα
00078 Βάρνης Ι.-Δημοκρατικόν εγχειρίδιον
00079 Βρισιμιτζάκης Γ.- Η διαθήκη ενός φιλοσόφου
00080 Βρισιμιτζάκης Γ.- Η ατομική επανάστασις
00081 Βρισιμιτζάκης Γ.- Ο αντάρτης
00082 Γαϊτάνου-Γιαννιού Α.- Λαμάρκ - Δαρβίνος - Μαρξ. Η καταγωγή του ανθρώπου και η εξέλιξή του στην κοινωνία
00083 Γιαννιός Ν.- Δημοτικισμός και σοσιαλισμός
00084 Γιαννιός Ν.- Η ανεργία
00085 Γιαννιός Ν.- Οι δύο πόλεμοι 1912-1913
00086 Γιαννιός Ν.- Πως θα υπάρξη νεοελληνική φιλολογία, συζητήσεις σοσιαλιστή μ' έναν αισθητιστή
00087 Γιαννιός Ν.- Εργασία μιας εξαμηνίας (Ιανουάριος - Ιούνιος 1914)
00088 Γιαννιός Ν.- Ο σοσιαλισμός του κράτους. Η ελληνική εργατική νομοθεσία. Το Εργατικόν Κέντρον Αθηνών
00089 ΓιαννιόςΝ.- Σοσιαλισμός και Μαλλιαρισμός
00090 Γκέντ Ζ.- Κολλεκτιβισμός κ' επανάσταση
00091 Γκέντ Ζ.-Το οκτάωρο
00092 Γκέντ Ζ.- Ο κολλεκτιβισμός
00093 Gorky M.- Σελίδες εκ της επαναστάσεως
00094 Grave J.- Η κοινωνία την επαύριον της επαναστάσεως
00095 Γληνός Δ.- Δημιουργικός ιστορισμός
00096 Γληνός Δ.- Έθνος και γλώσσα
00097 Γληνός Δ.- Γυναικείος ανθρωπισμός
00098 Γούναρης Δ.- Ζήτημα Εργατικόν. Απεργία... Αγόρευσις... κατά την 30 Σεπτεμβρίου 1914
00099 Δεσποτόπουλος Α.- Ο κοινωνισμός (δια μέσου των αιώνων). Ιστορική και θεωρητική ανάπτυξις του κοινωνισμού
00100 Δεσύπρη Μ.- Η γυναίκα και η κοινωνική πρόνοια
00101 Δουδούμης Β.- Το ειρηνευτικόν κράτος, τεύχος Α΄
00102 Δουδούμης Β.- Ζωσαι ιδέαι εκ της δράσεως του κ. Πλάτωνος Δρακούλη
00103 Δούμας Ν.- Από την ζωήν των βασανισμένων.Διάλογος μεταξύ εργατών
00104 Δούμας Ν.- Η μόρφωσις των βασανισμένων
00105 Δούμας Ν.- Ξύπνα εργάτη
00106 Δούμας Ν.- Αίματα, Αίματα, Αίματα
00107 Δρακούλης Π.- Το Ελληνικόν Σοσιαλιστικόν Κόμμα. Λόγος του Πλάτωνος Δρακούλη εν τη αιθούση του Συνδέσμου των Εργατικών Τάξεων
00108 Δρακούλης Π.- Το αντιπλουτοκρατικόν πνεύμα
00109 Δρακούλης Π.- Περί της οργανώσεως των εργατικών τάξεων
00110 Δράκουλης Π.- Εγκληματικότης και Ανθρωπισμός
00111 Δρακούλης Π.- Η πρώτη Μαϊου
00112 Δρακούλης Π.- Μαγειρική άνευ κρέατος
00113 Δρακούλης Π.- Η Ελλάς εις κίνδυνον. Μανιφέστον του Σοσιαλιστικού Κόμματος
00114 Δρακούλης Π.- Η κοινωνία του μέλλοντος
00115 Δρακούλης Π.- Στοιχεία Βιονομίας
00116 Δρακούλης Π.- Ανάγκη εργατικού κόμματος
00117 Δρακούλης Π.- Αι νέαι αντιλήψεις
00118 Δρακούλης Π.- Το αλφάβητον του σοσιαλισμού
00119 Δρακούλης Π.- Η χειραφέτησις της γυναικός και η εγκληματικότης
00120 Δρακούλης Π.- Πηγαί πολέμων και ελπίδες ειρήνης
00121 Δρακούλης Π.- Το έργον της Γαλλικής επαναστάσεως
00122 Δρακούλης Π.- Η Ελλάς, τα Βαλκανικά κράτη και η ομοσπονδιακή λύσις
00123 Δρακούλης Π.- Προς την μόνιμον ειρήνην. Υπόμνημα προς τον Διεθνή Σοσιαλισμόν
00124 Δρακούλης Π.- Η παγκόσμιος κρίσις και η στάσις της Ελλάδος
00125 Δρακούλης Π.- Φως εκ των ένδον, ήτοι, Στοιχεία της εσωτερικής φιλοσοφίας
00126 Δρακούλης Π.- Η δύναμις των ιδεών. Λόγος εκφωνηθείς ενώπιον των μαθητών και των καθηγητών του εν Τριπόλει διδασκαλείου
00127 Δρακούλης Π.- Αι εκλογαί του 1915. Μανιφέστον του Ελληνικού Σοσιαλιστικού Κόμματος
00128 Δρακούλης Π.- Ιστορία της Γαλλικής Επαναστάσεως και τα εξ αυτής διδάγματα
00129 Δρακούλης Π.- Ελληνικόν Σοσιαλιστικόν Κόμμα, Πρόγραμμα
00130 Δρακούλης Π.- Η αποκατάστασις της γυναικός
00131 Δρακούλης Π.- Απόκρουσις συκοφαντίας
00132 Δρακούλης Π.- Επιτάφιος αποχαιρετισμός του Σπ. Ι. Βούλγαρη
00133 Δρακούλης Π.- Νεοελληνική γλώσσα και φιλολογία. Τρεις διαλέξεις εκφωνηθείσαι αγγλιστί εν τω Πανεπιστημίω της Οξφόρδης μηνί Ιουνίω 1897
00134 Δρακούλης Π.- Τι είναι σοσιαλισμός
00135 Δρακούλης Π.- Η ζωτικότης και η πρακτική αξία του Χριστιανισμού
00136 Δρακούλης Π.- Το εγχειρίδιον του εργάτου ήτοι αι βάσεις του σωσιαλισμού
00137 Engels F.- Ουτοπικός και επιστημονικός σοσιαλισμός
00138 Προς την Βουλήν των Ελλήνων - Υπόμνημα της εν Πάτραις Ελληνικης Εργατικής Ενώσεως
00139 Περί του εργατικού ζητήματος. Υπόμνημα προς την Βουλήν των Ελλήνων
00140 Engels F.- Λουδοβίκος Φόϊερμπαχ και το τέλος της κλασικής γερμανικής φιλοσοφίας
00141 Herve G.- Η κοινωνική σαπίλα (Βιβλίο πρώτο)
00142 Υπόμνημα των Εργατικών Κέντρων Αθηνών Πειραιώς Προς την Σεβαστήν Βουλήν των Ελλήνων
00143 Εργατικό Κέντρο Αθηνών- Οργανισμός
00144 Οι εργάται της Ελλάδος προς την Διπλήν Βουλήν των Ελλήνων. Υπόμνημα του Εργατικού Κέντρου Αθηνών
00145 Ο Δήμος δια τον Λαόν. Δημοτικόν Πρόγραμμα του Εργατικού Κέντρου Αθηνών
00146 Οι εργάται του Πειραιώς προς το Ανώτατον Συμβούλιον Εργασίας
00147 Οργανισμός του Εργατικού Κέντρου Πειραιώς
00148 Εργτικός Σύνδεσμος [Πατρών]- Επιστολαί Δ. Γούναρη και Γ. Μουρίκη
00149 Καταστατικόν του εν Ληξουρίω Εργατικού Συνδέσμου η Αδελφοποίησις
00150 Ζαλούχος Δ.- Περί ελευθερίας
00151 Ζαλούχος Δ.- Το Σύμπαν
00152 Ζαλούχος Δ.- Αι κατά τον Ν. Φλογαϊτην αναγκαίαι νομοθετικαί μεταρρυθμίσεις
00153 Ζαλούχος Δ.- Τι πρέπει να γίνη δια να ευδαιμονήση η Ελλάς, ήτοι πως να λείψη η συναλλαγή
00154 Ζεβγάς Α.- Στο φως του μαρξισμού] Ο φουτουρισμός. Οι Φουτουριστές υπηρέτες του φασισμού
00155 Ζερβός Ι.- Ιστορία της ιδέας. Γιαβαταμάς - Αστάρης
00156 Ζερβός Ι.- Κοινωνικαί εικόνες. Οι κακούργοι
00157 Ζερβός Ι.- Μύθοι της ζωής. Αι ιστορίαι του Δισκεψίου και Τρισκεψίου
00158 Zinoviev G.- Τι είναι ιμπεριαλισμός;
00159 Θεοδωρόπουλος Σπ.- Προς τους Έλληνας εργάτας
00160 Θεοδωρόπουλος Σπ.- Η εργατική νομοθεσία της Ελλάδος (Σειρά Α΄)
00161 Θεοδωρόπουλος Σπ.- Εργατική Οργάνωσις. Λόγος εκφωνηθείς εις τα εγκαίνια του Εργατικού Κέντρου Αθηνών
00162 Θεοδωρόπουλος Σπ.- Εργατική κατεύθυνσις. Λόγος εκφωνηθείς εις την αίθουσαν του Εργατικού Κέντρου Αθηνών
00163 Θεοδωρόπουλος Σπ.- Εκλογικόν Πρόγραμμα
00164 Θεοδωρόπουλος Σπ.- Η κοινωνική αλληλεγγύη και το πρόβλημα της οικίας. Διάλεξις προς τα μέλη του Ακαδημαϊκού Συνδέσμου
00165 Ιμβριώτη Ρ.- Μεθολογικά προβλήματα. Α΄. Η διαλεχτική του Hegel
00166 Καλλέργης Σ.- Εγκόλπιον εργάτου
00167 Καλλέργης Στ.- Πρόχειρος μελέτη περί της σημερινής ημών καταστάσεως
00168 Καλλέργης Σ.- Επιστολή προς άπαντας τους Έλληνας σοσιαλιστάς
00169 Καλλέργης Σ.- Διάλεξις προς ομάδα του Κεντρικού Σοσιαλιστικού Συλλόγου
00170 Καλλέργης Σ.- Οδηγός παντός ανθρώπου
00171 Καλλέργης Στ.- Έκκλησις προς τας σοσιαλιστικάς εφημερίδας, συλλόγους, λέσχας κέντρα, ομίλους και βουλευτάς της Ευρώπης και της Αμερικής
00172 Καλλιοντζής Β.- Βίος του Ανδρέου Ρηγοπούλου
00173 Κάουτσκυ Κ.- [Η καταγωγή του Χριστιανισμού] Β΄. 2 Το κράτος
00174 Κάουτσκυ Κ.- [Η καταγωγή του Χριστιανισμού] Β΄. Η κοινωνία στην εποχή της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Η οικονομία στον καιρό της δουλείας
00175 Κάουτσκυ Κ.- Η γέννησις του Χριστιανισμού
00176 Κάουτσκυ Κ.- [Η καταγωγή του Χριστιανισμού] Α΄. Η προσωπικότητα του Ιησού - Η κοινωνία στην εποχή της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας
00177 Κάουτσκυ Κ.- Οικονομικές θεωρίες του Καρλ Μαρξ
00178 Κάουτσκυ Κ.- Ηθική και υλιστική αντίληψις της ιστορίας
00179 Κάουτσκυ Κ.- Το αγροτικόν ζήτημα
00180 Χωλ Κ.- Το σιδερένιο χέρι. Δράμα μονόπρακτον
00181 Κεντρικό Σοσιαλιστικός Σύλλογος- Πρόγραμμα
00182 Καταστατικόν του "Κοινωνικού Συνδέσμου" ιδρυθέντος εν Αθήναις μηνί Ιανουαρίω 1891
00183 Καταστατικόν της Κοινωνιολογικής Εταιρείας
00184 Κοινωνιστικός Σύλλογος "ο Λαός"- Καταστατικόν
00185 Kollontai A.- Οι σχέσεις των δύο φύλων & ο μαρξισμός
00186 Kollontai A.- Ο έρως και η νέα ηθική
00187 Κορδάτος Γ.- Εισαγωγή εις την ιστορίαν της ελληνικής κεφαλαιοκρατίας
00188 Κορδάτος Γ.- Η επανάσταση της Θεσσαλομαγνησίας στο 1821
00189 Κορδάτος Γ.- Η κοινωνική σημασία της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821
00190 Κουτσόγλου Σ.- Κάτω η μάσκα
00191 Kropotkin P.- Εξέλιξις του νεωτερικού πνεύματος του ενεστώτος αιώνος
00192 Kropotkin P.- Η αναρχία, η φιλοσοφία και το ιδεώδες της
00193 Kropotkin P.- Εργασία διανοητική-χειρωνακτική
00194 Kropotkin P.- Έκκλησις εις τους νέους
00195 Κρίκος Α.- Η θέσις του Ελληνισμού εν τη Αμερική
00196 Kropotkin P.- Ο γάμος στην μελλοντική κοινωνία
00197 Kropotkin P.- Προς τους Νέους
00198 Kropotkin P.- Απόλυτη ελευθερία του ατόμου
00199 Kropotkin P.- Η ηθική
00200 Kropotkin P.- Έκκλησις προς την νεολαίαν
00201 Kropotkin P.- Αθλιότητα και εξουσία
00202 Kropotkin P.- Η αναρχία εις την σοσιαλιστικήν ανέλιξιν
00203 Kropotkin P.- Η αναρχία. Η φιλοσοφία της - Το ιδανικό της
00204 Κωνσταντινίδης Δ.- Ο σοσιαλισμός εν Ελλάδι
00205 Labele E. de- Ιστορία και θεωρία του σοσιαλισμού
00206 Λαμέρ Α.- Οι πρόγονοι του ανθρώπου
00207 Lafargue P.- Θρησκεία και αθεϊα
00208 Lafargue P.- Η θρησκεία του κεφαλαίου
00209 Lafargue P.- Η εξέλιξις της ιδιοκτησίας
00210 Κατήχησις των εργατών. Βιβλίον δια κάθε εργάτη και εργάτρια
00211 Lenin N.- Απ το Φλεβάρη στον Οχτώβρη του 1917
00212 Lenin N.- Ο ιμπεριαλισμός τελευταίος σταθμός του καπιταλισμού
00213 Lenin N.- Στο δρόμο της εξέγερσης
00214 Lenin N.- Τι να κάνουμε;
00215 Λέτζνερ Α.- Η επανάσταση του 1905
00216 Λευκίας Π.- Διατριβή περί εργασίας και Εργάτου
00217 Λοριά Α.- Η κοινωνιολογία (αι μέθοδοί της και τα πορίσματα των ερευνών της, το έργον της)
00218 Λουνατσάρσκυ Α.- Η εκπαίδευσις εις την Ρωσσίαν
00219 Λουνατσάρσκυ Α.- Εισαγωγή στην ιστορία των θρησκευμάτων
00220 Μαγκανάρας Ι.- Πείνα και εξουσία
00221 Μαγκανάρας Ι.- Η απόλυτος του ανθρώπου ελευθερία
00222 Μαγκανάρας Ι.- Ο γάμος εν τη κοινωνία του μέλλοντος
00223 Μαλτέζος Γ.- Η τέχνη στο πλαίσιο του ιστορικού υλισμού
00224 Manuilsky D.- Kuusinen O.- Το τέλος της καπιταλιστικής σταθεροποίησης
00225 Μάξιμος Σ.- Κοινοβούλιο ή δικτατορία;
00226 Marx K.- Η γένεση του κεφαλαίου
00227 Marx K.- Το ζήτημα των Εβραίων
00228 Marx K.- Το ημερομίσθιο
00229 Marx K.- Μερομίσθια, τιμές, κέρδη
00230 Marx K.- Το κεφάλαιον
00231 Marx K.- Μισθοδοσία και κεφάλαιο
00232 Marx K.- Engels F.- Το κομμουνιστικό μανιφέστο
00233 Ματιέ Α.- Ο Ροβεσπιέρος
00234 Μιχαλόπουλος Ε.- Σοσιαλισμός και πατριωτισμός
00235 Μουρίκης Γ.- Τα δικαιώματα του πολίτου
00236 Μουρίκης Γ.- Ερμηνεία των νόμων ΤΟΔ΄, ΥΙΕ΄και ΩΞΗ΄ περί καταδιώξεως της ληστείας
00237 Bakunin M.- Ο Θεός και το κράτος
00238 Barbusse H.- Με το μαχαίρι στα δόντια
00239 Μπερνάρ Α.- Εγχειρίδιο της κομμουνιστικής πολιτικής
00240 Μπιτσάνης Δ.- Το φιλολογικόν κέρδος της δίκης των Αθεϊκών
00241 Bukharin N.- Το πρόγραμμα των κομμουνιστών (μπολσεβίκων)
00242 Bukharin N.- Θεωρία του ιστορικού υλισμού
00243 Bukharin N.- Θεωρία του ιστορικού υλισμού
00244 Bukharin N.- Πρεομπραζένσκυ Ε.- Το αλφάβητο του κομμουνισμού. Μέρος Πρώτο
00245 Μπραντές Γ.- Ερνέστος Ρενάν
00246 Ναίν Κ.- Η πάλη των τάξεων
00247 Ζαν Ζωρές
00248 Νορντάου Μ.- Ο εικοστός αιών
00249 Ολιβιέ Μ.- Σπάρτακος
00250 Παλιούρας Σ.- Διάβασε εργάτη!
00251 Πανάς Π.- Ριζοσπάσται και βελτιώσεις εν Επτανήσω
00252 Πανάς Π.- Βιογραφία Ιωσήφ Μομφερράτου
00253 Πανάς Π.- Η μονομαχία
00254 Πανάς Π.- Έργα αργίας
00255 Πανάς Π.- Προς τον λαόν της Επτανήσου. Συμπολίται
00256 Πανάς Φ.- Το Σάλπισμα της Εθνικής Αναστάσεως εις τον Γενναίον Στρατόν της Ελλάδος
00257 Πανάς Φ.- Φελίτσια Σκέτσερδ. Αίνος
00258 Πανάς Φ.- Τα ανορθωτικά όργια. Φρίκη, Φρίκη, Φρίκη!
00259 Παπαδόπουλος Σ.- Αι δύο εχθρικαί τάξεις
00260 Παπαδόπουλος Σ.- 8 ώρες δουλειά την ημέρα
00261 Παπαρρηγόπουλος Δ.- Σκέψεις ενός ληστού ή η καταδίκη της κοινωνίας
00262 Πιαντκόφσκυ Σ.Α.- Ιστορία της ρωσσικής επαναστάσεως
00263 Πικρός Γ.- Γιατί είμαι σοσιαλιστής
00264 Πικρός Γ.- Ιστορικές και οικονομικές έρευνες
00265 Πικρός Π.- Ο Λένιν
00266 Plekhanov G.- Τέχνη και κοινωνία
00267 Plekhanov G.- Αναρχισμός και σοσιαλισμός
00268 Plekhanov G.- Αναρχία και Σοσιαλισμός
00269 Πουασσόν Ε.- Τι είναι Σοσιαλισμός
00270 Πουλιόπουλος Π.- Δημοκρατική ή σοσιαλιστική επανάσταση στην Ελλάδα;
00271 Προκοπίου Α.- Ο Γκρέκο και η εποχή του (στο φως της διαλεκτικής)
00272 Ρακόφσκυ Κ.- Η ομιλία του Δρα Ρακόφσκυ
00273 Reclus E.- Εξέλιξις και εξέγερσις
00274 Απομνημονεύματα Ανδρέου Ρηγοπούλου
00275 Ρηγόπουλος Α.- Λόγοι ποικίλοι
00276 Ρηγόπουλος Α.- Πολιτικός Αγών. Φιλολογικά και Πολιτικά Έργα
00277 Ρηγόπουλος Α.- Λόγος προς τον Λαόν της επαρχίας Πατρών
00278 Ρηγόπουλος Α.- Αφύπνισμα. Λόγος εκφωνηθείς εν τη πλατεία Καποδιστρίου της πόλεως Πατρών
00279 Ρηγόπουλος Α.- Εις την Ελληνικήν επανάστασιν της 25ης Μαρτίου 1821
00280 Ρηγόπουλος Α.- Η Ελληνική επανάστασις (25 Μαρτίου 1821)
00281 Ρηγόπουλος Α.- Λόγος επιτάφιος εις τον Νικόλαον Ι. Μακρυγιάννην
00282 Ρηγόπουλος Α.- Η Ελευθέρα Ελλάς οφείλει να εκτελέση δια των ιδίων αυτής δυνάμεων την απόφασιν της εν Βερολίνω συνδιασκέψεως
00283 Ρηγόπουλος Α.- Προς το Διεθνές Συνέδριον της ειρήνης και της ελευθερίας
00284 Ρηγόπουλος Α.- Εις την ανάστασιν του Ελληνικού κόσμου
00285 Ρηγόπουλος Α.- Λόγος εις το μνημόσυνον Ζήση Σωτηρίου
00286 Ρηγόπουλος Α.- Ανατύπωσις λόγου εις το μνημόσυνον Ζήση Σωτηρίου
00287 Σαραντίδης Α.- Η κοινωνική εξέλιξις
00288 Σαραφίδης Γ.- Η χαρούμενη επιστήμη
00289 Σβώλου Μ.- Η θέση του φεμινισμού στην Ελλάδα
00290 Σεγκάλ Λ.- Πολιτική οικονομία
00291 Σημηριώτης Γ.- Η κόκκινη Πρωτομαγιά. Δράμα εργατικό τρίπρακτο
00292 Σίδερης Α.- Το Συνέδριον της Βολώνιας
00293 Σινάσης Θ.Α.- Αναγκαίαι εξηγήσεις δια την "Κοινωνικήν χαραυγήν"
00294 Σινάσης Θ.Α.- Κοινωνική χαραυγή
00295 Σοσιαλιστικό Κέντρο Αθηνών (ΣΚΑ)- Το πρόγραμμα του Σοσιαλισμού
00296 Σκληρός Γ.- Η φιλοσοφία του πολέμου και της ειρήνης
00297 Σκληρός Γ.- Το κοινωνικόν μας ζήτημα
00298 Σκυτάλης Π.Γ.- Τα επαγγελματικά συνδικάτα και επαναστατική ταχτική
00299 Σοπενάουερ Α.- Σκέψεις και αποσπάσματα
00300 Σοσιαλιστική Νεολαία Αθηνών - Καταστατικόν
00301 Υπέρ της δικαιοσύνης, κατά της αδικίας
00302 Σοσιαλιστικό Κέντρο Σύρου. Πρόγραμμα - Καταστατικό
00303 Καταστατικόν του εν Αθήναις Σοσιαλιστικού Συνδέσμου Κόσμος
00304 Stalin J.- Ο Λενινισμός
00305 Σύνδεσμος των Εργατικών Τάξεων της Ελλάδος (ΣΤΕΤ)- Καταστατικόν
00306 Στεφανίδης Δ.- Ο ιμπεριαλισμός. Η φύσις του, τα μέσα της κατισχύσεώς του και αι σπουδαιότεραι εκδηλώσεις του
00307 Σύνδεσμός Εργατών Γαιανθράκων Πειραιώς - Η μεγάλη απεργία κατ Απρίλιον του 1913
00308 Σύνδεσμος Καπνεργατών. Κανονισμός
00309 Σύνδεσμος των εργατικών τάξεων της Ελλάδος. Καταστατικόν
00310 Συνδικάτον Εμποροϋπαλλήλων Κωνσταντινουπόλεως- Καταστατικόν
00311 Ταγκόπουλος Δ.Π.- Τωρινά και περασμένα. Όχλος και λαός
00312 Τελεμίτης Γ.- Κάτω τα είδωλα
00313 Τριανταφυλλίδης Σ.- Οι κολίγοι της Θεσσαλίας. Μελέτη περί μορτής
00314 Trotsky L.- Οι επιτυχίες του σοσιαλισμού και οι κίνδυνοι του τυχοδιωκτισμού
00315 Φαραντάτος Ν.- Ο εργάτης εν Γερμανία
00316 Φίγνερ Β.- Οι ρωσικές φυλακές
00317 Φωρ Ε.- Φ. Ντοστογιέβσκη
00318 Φωρ Σ.- Τι θέλουν οι Αναρχικοί
00319 Χάβελοκ Ε.- Η γενετήσιος διαστροφή
00320 Δύο άρθρα για την ανοικοδόμηση του σοσιαλισμού στην Ένωση των Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών
00321 Χατζόπουλος Ζ.- Η κλειστή θύρα
00322 Χατζόπουλος Ζ.- Χαρά και ηδονισμός εις την επανάστασιν
00323 Χοϊδάς Ρ.- Η παράνομος εκλογή επαρχίας Κραναίας
00324 Χριστογιαννόπουλος Α.- Επιστημονική Παραφροσύνη
00325 Δυο νέα πολιτεύματα. Το Γερμανικόν και το Ρωσσικόν Σύνταγμα
00326 Καταστατικόν του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Αστών Προσφύγων παρά τον Άγιον Γεώργιον συν.Π.Ε.Πειραιώς
00327 Οι πλαστικές τέχνες στην ΕΣΣΔ
00328 Σοβιετικός κώδιξ των νόμων περί οικογενείας, δικαίου του γάμου και επιτροπείας
00329 Εκλογικόν Πρόγραμμα του Εργατικού Συνδυασμού Πειραιώς
00330 Το ενιαίο σχολείο εργασίας στη Ρωσία
00331 Το ενιαίο σχολείο εργασίας στη Ρωσία
00332 Boyer J.- Αστική και προλεταριακή ηθική
00333 Kollontai A.- Η οικογένεια και το κομμουνιστικό πολίτευμα
00334 Schiller F.- Στοιχεία μαρξιστικής αισθητικής
00335 Άλαστος Δ.- Λένιν, η ζωή και το έργο του
00336 Αντωνιάδης Γ.- Αι κοινωνικαί ασφαλίσεις εις την Σοβιετικήν Ένωσιν
00337 Αρβανίτης Α.- Η κρίσις του σοσιαλισμού και κομμουνισμού
00338 Βολονάκης Λ.- Η τέχνη σαν κοινωνικό φαινόμενο
00339 Γαϊτάνου-Γιαννιού Α.- Γυναίκα και πολιτική
00340 Γιαννιός Ν.- Δημοτικισμός και σοσιαλισμός
00341 Γιαννιός Ν.- Ο προπαγανδιστής του σοσιαλισμού
00342 Gorky M.- Ο Λένιν
00343 Γκόρτερ Ε.- Ο ιστορικός υλισμός
00344 Γληνός Δ.- Ένας άταφος νεκρός
00345 Γληνός Δ.- Γυναικείος ανθρωπισμός
00346 Δρακούλης Π.- Αι νέαι αντιλήψεις
00347 Ένωσις Εργατών Φορτοεκφορτωτών Λιμένος και Προλιμένων Πειραιώς- Ανακοινωθέν προς άπαντας τους φορτοεκφορτωτάς λιμένος
00348 Ένωσις Εργατών Φορτοεκφορτωτών Λιμένος και Προλιμένων Πειραιώς- Καταστατικόν και βιβλιάριον
00349 Pierre P.- Τα ηθικά αποτελέσματα του Σοβιετικού πολιτεύματος
00350 Marx K.- Engels F.- Η κριτική του προγράμματος του Γκοθά
00351 Ολόκληρη η έκθεση του Γιώργη Ντιμιτρώφ στο 7ο παγκόσμιο συνέδριο της Κομμουνιστικής Διεθνούς
00352 Engels F.- Η φιλοσοφία
00353 Ιμβριώτη Ρ.- Η γυναίκα στο Βυζάντιο
00354 Σίδερις Α.Δ.- Ο ιστορικός υλισμός
00355 Ζήσης Π.- Η συγκέντρωσις του κεφαλαίου και ο Μαρξισμός
00356 Έκθεσις σταλείσα εις το υπουργείον των εξωτερικών υπό Π.Ε Δρακούλη
00357 Πρόσφατοι Ενέργειαι
00358 Σίδερις Α.Δ.- Οικονομικαί Αντιθέσεις και Ειρήνη
00359 Ζάρκος Γ.- Πώς τα κατάφερε ο Ξενόπουλος να γίνι Ακαδιμαϊκός
00360 Εντρές Φ.Κ.- Ο χημικός πόλεμος
00361 Σαουντίνο Ντ.- Η γένεσις του Φασισμού
00362 Τσούλλιχερ Χ.- Η ψυχανάλυσις εις το σχολείον
00363 Μπέερ Μ.- Οι κοινωνικοί αγώνες στην αρχαιότητα (Παλαιστίνη, Ελλάς, Ρώμη)
00364 Χαλκός Π.- Η κατήχηση των χωρικών
00365 Σωμερίτης Σ.- Σύγχρονα προβλήματα του Σοσιαλισμού
00366 Unamuno M. de- Η αγωνία του Χριστιανισμού
00367 Engels F.- Η καταγωγή της οικογένειας(της ατομικής ιδιοκτησίας και του κράτους)
00368 Reich W.- Ψυχανάλυση και διαλεκτικός υλισμός
00369 Χέρκνερ Ε.- Καλιτσουνάκης Δ.- Το εργατικόν ζήτημα
00370 Marx K.- Κεφάλαιο και μισθωτή εργασία
00371 Καλιτσουνάκης Δ.- Ο Μαρξισμός
00372 Μπέλιϊ Α.- Χριστός Ανέστη Έπος
00373 Trotsky L.- Η Σταλινική Γραφειοκρατία και η δολοφονία του Κύρωφ
00374 Γεωργίου Β.- Αγροτική κρίση και φτωχοί χωρικοί
00375 Fritche W.M.- Σύνοψη της Δυτικής Φιλολογίας (Μέρος 1ον-2ον)
00376 Τρεμπέλας Π.- Ο ιστορικός υλισμός εξ απόψεως φιλοσοφικής
00377 Manuilsky D.- Έρκολι Μ.- Η Νίκη του Σοσιαλισμού και η παγκόσμια ιστορική της σημασία
00378 Σορίν Βλ.- Λένιν
00379 Γ.Ντιμιτρώφ (Η επίθεση του Φασισμού και τα καθήκοντα της Κομμουνιστικής Διεθνούς )
00380 Σαραμπιάνωφ Βλ.- Διαλεχτικός υλισμός (Φιλοσοφία)
00381 Serafimovits A.- Ο Σιδερένιος Χείμαρρος
00382 Ο Ντιμιτρώφ Κατηγορεί (Ολόκληρη η Απολογία του στο φασιστικό δικαστήριο των χιτλερικών για τον εμπρησμό του Ράϊχσταγ)
00383 Varga E.- Το Αγροτικό Ζήτημα
00384 Το Συνέδριο της Βολώνιας. Ο σοσιαλισμός στην Ιταλία
00385 Παλιούρας Σ.- Το ιδανικό της εργατιάς
00386 Η Πρωτομαγιά (διασκευή)
00387 Το βιβλίο του εργάτη (διασκευή)
00388 ΣΕΚΕ- Βιβλιάριο μέλους
00389 Αλεξίου Α.- Η γη στους καλλιεργητάς της
00390 Γεωργιάδης Γ.- Τι είνε η απεργία
00391 Κόκκινα τραγούδια
00392 Γεωργιάδης Γ.- Η πάλη των τάξεων εν Ελλάδι
00393 Το πρόγραμμα δράσεως της Κόκκινης Επαγγελματικής Διεθνούς
00394 Bukharin N.- Αναρχισμός και επιστημονικός κομμουνισμός
00395 Κορς Κ.- Το εγχειρίδιο του μαρξιστού
00396 Μπροϊντό- Το εθνικό ζήτημα κάτω από το φως του μαρξισμού
00397 ΚΚΕ- Βιβλιάριο μέλους
00398 ΓΣΕΕ- Καταστατικόν
00399 Lafargue P.- Η κατήχηση των εργατών
00400 Kropotkin P.- Προς τους νέους
00401 Πουασσόν Ε.- Τι είναι σοσιαλισμός
00402 Ναίν Κ.- Ο σοσιαλισμός και η πάλη των τάξεων
00403 ΓΣΕΕ- Καταστατικόν
00404 Γεωργιάδης Γ.- Η επίδρασις του πολέμου επί των σοσιαλιστικών θεωριών
00405 ΣΕΚΕ- Αι αρχαί και το πρόγραμμα
00406 Σκυτάλης Π.Γ.- Τα επαναστατικά συνδικάτα κ η επαναστατική ταχτική
00407 Μπερνάρ Α.- Εγχειρίδιο της κομμουνιστικής πολιτικής
00408 Lenin N.- Τι να κάμουμε;
00409 KKE- Αποφάσεις του Γ΄Συνεδρίου του Κόμματος
00410 Η Κομμουνιστική Διεθνής
00411 Radek K.- Ο σοσιαλισμός απ΄τη θεωρία στην πράξη
00413 Bukharin N.- Το πρόγραμμα των Κομμουνιστών (μπολσεβίκων)
00414 Η Μαρξική θεωρία περι Αξίας και Υπεραξίας
00415 Πρεομπραζένσκυ Ε.- Μπουχάριν Ν.- Κομμουνισμός και Εκπαίδευση
00416 Πρέομπραζένσκυ Ε.- Μπουχάριν Ν.- Το Εθνικό Ζήτημα και ο Κομμουνισμός-Το Στρατιωτικόν Πρόγραμμα των Κομμουνιστών
00417 Engels F.- Οι Θεμελιώδεις αρχές του Κομμουνισμού
00418 Γαλλική αποστολή εργατών στην ΕΣΣΔ- Τι είδαμε στη Ρωσσία
00419 Marx K.- Αξία, τιμή και κέρδος
00420 Θέσεις για την σύνθεση και οργάνωση των Κομμουνιστικών Κομμάτων
00421 Δρακούλης Π.- Neohellenic Language and Literature
00422 Γενάρ Γ.- Για το ψωμί και για τη λευτεριά
00423 Φραγκ Λ.- Σβολόφσκυ Ε.- Η μάνα του στρατιώτη-Ο λιποτάχτης
00424 Γιατί πολεμήσαμε
00425 Deville G.- Η εξέλιξις του κεφαλαίου
00426 Lafargue P.- Κομμουνισμός και οικονομική εξέλιξις
00427 Deville G.- Πως εδημιουργήθη το κεφάλαιον
00428 Θέσεις και αποφάσεις του Δεύτερου Συνεδρίου της Κόκκινης Επαγγελματικής Διεθνούς
00429 Deville G.- Μηχαναί και μεγάλη βιομηχανία
00430 Deville G.- Συνεργασία και βιομηχανική επιχείρισις
00431 Γκόλφης Ρ.- Ο Γήταυρος (Δράμα)
00432 Δρακούλης Π.- Στέγη και Ανθρωπισμός. Τα θεμέλια της παγκοσμίου ειρήνης
00433 Deville G.- Το τέλος του κεφαλαίου
00434 Deville G.- Πως εσχηματίσθη το προλεταριάτον
00435 Η Κομμουνιστική Διεθνής. Αι θέσεις και αποφάσεις του IV Παγκόσμιου Συνέδριου
00436 Η Κομμουνιστική Διεθνής. Αι θέσεις και αποφάσεις του IV Παγκόσμιου Συνέδριου
00437 Γκεντ Ζ.- Τι ζητάμε-ο κολλεκτιβισμός
00438 Η σύγχρονη εργατική μας ζύμωση
00439 Η κοινωνική εξέλιξις
00440 Gartschin A.- Gorky M.- Τέσσαρες μέρες-"Σύντροφε"
00441 Αρδίτης Α.- Ο αλκολισμός
00442 Γκεντ Ζ.- Το οκτάωρο
00443 Williams A.R.- Οι μπολσεβίκοι και τα σοβιέτ
00444 Barbusse H.- Κατηγορούμε!…
00445 Kollontai A.- Η οικογένεια και το κομμουνιστικό κράτος
00446 Η Πρωτομαγιά
00447 Ακριβόπουλος Ε.- Η κατεύθυνσις της Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών
00448 Lenin N.- Τρία άρθρα για το μαρξισμό
00449 Πουλιόπουλος Π.- Πόλεμος κατά του πολέμου
00450 Lenin N.- Ο ρόλος της Κομμουνιστικής Νεολαίας
00451 Blum A.L.- Τι είναι οι σοσιαλισταί;
00452 Ζάρκος Γ.- Μια σιμορία κακοπιί με αρχιγό τον Κουτσουμάρι. Μιστικί αστινομία της Αθίνας
00453 Το Κομμουνιστικό Πρόγραμμα. Σχέδιο προγράμματος της Κομμουνιστικής Διεθνούς
00454 Marx K.- Engels F.- Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο
00455 Grave J.- Εργάτης και μηχανές
00456 ΚΔΝ (Κομμουνιστική Διεθνής Νέων)- Η πολιτική μόρφωση του κομμουνιστή νέου Τομ.Ι
00457 ΚΔΝ (Κομμουνιστική Διεθνής Νέων)- Η πολιτική μόρφωση του κομμουνιστή νέου
00458 Το ημερολόγιο του Λαού
00459 Πίτσας Τ.- Για το ψωμί…Κοινωνικό δράμα σε τρία μέρη
00460 Λεκατσάς Π.- Συμβολή στη διαλεκτική ιστορία της φιλοσοφίας. Μέρος Α΄
00461 Δρακούλης Π.- Το πρόβλημα της στέγης
00462 ΚΔΝ (Κομμουνιστική Διεθνής Νέων)- Η πολιτική μόρφωση του κομμουνιστή νέου
00463 ΚΔΝ (Κομμουνιστική Διεθνής Νέων)- Η πολιτική μόρφωση του κομμουνιστή νέου
00464 ΚΔΝ (Κομμουνιστική Διεθνής Νέων)- Η πολιτική μόρφωση του κομμουνιστή νέου
00465 Πιστράκ- Τα βασικά προβλήματα του σχολείου εργασίας
00466 ΚΚΕ (ΕΤΚΔ)- Η οργάνωσή μας στην πάλη ενάντια στο λικβινταρισμό
00467 Θέος Κ.- Τα "εργατικά"νομοσχέδια
00468 Δυο άρθρα των συντρόφων Α.Χαϊτά και Μπ.Γρηγορίου για την οικοδόμηση του σοσιαλισμού στην Ε.Σ.Σ.Δ.
00469 Stalin J.- Ο Λένιν (αναμνήσεις)
00470 Stalin J.- Η επανάσταση του Οκτώβρη και η τακτική των ρώσσων κομ/στών
00471 Η Πρωτομαγιά
00472 Το πρώτο βιβλίο του εργάτη
00473 Rappoport C.- Σύνοψη του κομμουνισμού
00474 Κόκκινα τραγούδια
00475 ΟΚΝΕ (Ομοσπονδία Κομμουνιστικών Νεολαιών Ελλάδος)- Ο πυρήνας της Κομμουνιστικής Νεολαίας
00476 Θέση και προστασία της γυναίκας στη Ρωσσία
00477 Zinoviev G.- Ιστορία του Ρώσσικου Κομ/στικού Κόμματος (Μπολσεβίκων)
00478 ΚΔΝ (Κομμουνιστική Διεθνής Νέων)- Η πολιτική μόρφωση του κομμουνιστή νέου
00479 ΚΔΝ (Κομμουνιστική Διεθνής Νέων)- Η πολιτική μόρφωση του κομμουνιστή νέου
00480 ΚΔΝ (Κομμουνιστική Διεθνής Νέων)- Η πολιτική μόρφωση του κομμουνιστή νέου
00481 ΚΔΝ (Κομμουνιστική Διεθνής Νέων)- Η πολιτική μόρφωση του κομμουνιστή νέου
00482 ΚΔΝ (Κομμουνιστική Διεθνής Νέων)- Η πολιτική μόρφωση του κομμουνιστή νέου
00483 Επαναστατικά τραγούδια
00484 Προς τα εργοστάσια!
00485 Μπέλλα- [Το VI Συνέδριο της Κ.Δ.] Οι κίνδυνοι νέου ιμπεριαλιστικού πολέμου και οι μέθοδες αντιμετώπισής του
00486 Νικολάου Μ.- Η Ομοσπονδία Κομμουνιστικών Νεολαιών Ελλάδος 1922-1928
00487 Αποφάσεις της Β΄ Ολομέλειας της Κ.Ε. της Ο.Κ.Ν.Ε.
00488 Τσέτκιν Κ.- Οι επαναστατικές μέρες στη Γερμανία
00489 ΚΔΝ (Κομμουνιστική Διεθνής Νέων)- Στοιχειώδης πολιτική μόρφωση Β
00490 Δυο χρόνια δράσης της Ομοσπονδίας Κομμουν.Νεολαιών Ελλάδος 1927-1928
00491 Γκορλώφ Α.- Η Διεθνής των Νέων ενάντια στον τροτσκισμό. Πως ο Λένιν κρίνει τον Τρότσκι
00492 Τσέτκιν Κ.- Οι κατακτήσεις της εργαζόμενης νεολαίας της Ε.Σ.Σ.Δ.
00493 Engels F.- Οι βασικές αρχές του κομμουνισμού
00494 Bukharin N.- Το αγροτικό ζήτημα
00495 [VI Συνέδριο της Κομμ.Διεθνούς] Ο πόλεμος
00496 ΟΚΝΕ (Ομοσπονδία Κομμουνιστικών Νεολαιών Ελλάδος)- Θέσεις και αποφάσεις του IV Συνεδρίου
00497 Σκυτάλης Π.Γ.- Η ουσία του μαρξισμού κ οι τρεις σταθμοί στην εξέλιξή του
00498 Έκκληση της Ε.Ε. της Κ.Δ. σ΄όλα τα μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδος
00499 Μέθοδος και ταχτική των επαναστατικών συνδικάτων
00500 Η πάλη μας κατά της τρομοκρατίας και του φασισμού
00501 Σιαουμιάν- Μπολσεβίκικο λαθρεμπόριο
00502 Νικηφόροφ- Η απεργία
00503 Πρόγραμμα της Κομμουνιστικής Διεθνούς των Νέων
00504 Δημητράτος Α.- Έκθεσις διοικήσεως Γ.Σ.Ε.Ε. προς τα μέλη του ΣΤ΄ Συνεδρίου
00505 Οδηγός αρχαιοτήτων της Ελλάδος
00506 Η κατάσταση των τμημάτων της Προφιντέρνας και ο ρόλος τους στην καθοδήγηση των οικονομικών μαχών και του κινήματος των ανέργων
00507 Πρόγραμμα της Κομμουνιστικής Διεθνούς και Καταστατικό της
00508 Ιστορία της Κόκκινης Πρωτομαγιάς στην Αμερική Ευρώπη και Ελλάδα
00509 Serafimovits A.- Ο σιδερένιος χείμαρρος
00510 Οι αποφάσεις της ΧΙΙ Ολομέλειας της Εκτελ.Επιτροπής της Κομμουνιστικής Διεθνούς (Σεπτέμβρης 1932)
00511 Ο Λένιν και ο πόλεμος
00512 Προς τις μάζες
00513 Lozovsky S.- Η απεργία σα μάχη
00514 Manuilsky D.- Τα καθήκοντα των τμημάτων της Κομμουνιστικής Διεθνούς
00515 Piatnitsky O.- Η μπολσεβικοποίηση των κομμουνιστικών κομμάτων των καπιταλιστικών χωρών και η κατάχτηση των μαζών
00516 Ο Στάλιν για τον αγώνα ενάντια στον κεντρισμό
00517 Το ενιαίο εργατικό μέτωπο. Θέσεις και αποφάσεις του ΙΙΙ και IV Συνεδρίου και σχετικό άρθρο του Λένιν
00518 Καλπάκι. Ο τάφος των ζωντανών
00519 Άραβος Ε.- Ο σοσιαλισμός στην πράξη
00520 Σκυτάλης Π.Γ.- Τέχνη και συγγραφέας
00521 Kurella A.- Η σοσιαλιστική επανάσταση στον πολιτισμό
00522 Μπροϊντό- Το εθνικό ζήτημα κάτω από το φως του Μαρξισμού
00523 Marx K.- Engels F.- Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο
00524 Kuusinen O.- Manuilsky D.- Το τέλος της καπιταλιστικής σταθεροποίησης
00525 Μπύχνερ Γ.- Ενάντια στην προβοκάτσια και τον χαφιεδισμό
00526 Lenin N.- Ο ιμπεριαλισμός τελευταίος σταθμός του καπιταλισμού
00527 Lenin N.- Καρλ Μαρξ
00528 Lenin N.- Τι να κάνουμε
00529 Lenin N.- Για τη νεολαία
00530 Lenin N.- Ο πόλεμος
00531 Piatnitsky O.- Οι μπολσεβίκοι της Μόσχας τον Οκτώβρη του 1917
00532 Σκλάβαινας- Το Ενιαίο Μέτωπο και η πάλη της εργατικής τάξης
00533 Γιουντίν Π.- Ο ματεριαλισμός του Σπινόζα
00534 Stalin J.- Τ΄αποτελέσματα του πρώτου πεντάχρονου
00535 Η παιδεία και η κοινωνική πρόνοια στη Σοβιετική Ενωση
00536 Marx K.- Engels F.- Lenin V.I.- Κείμενα για την Ελλάδα
00537 Παπούλιας Κ.- Καφτό μολύβι
00538 Χορραμπίν Δ.- Παγκόσμια ιστορικοοικονομική γεωγραφία
00539 Ζενέφσκι Ι.- Από το Φλεβάρη ως τον Οχτώβρη
00540 Χέκερτ Φ.- Τι γίνεται στη Γερμανία
00541 Νεφελούδης Β.- Η 6 του Μάρτη μέρα λαϊκής επαναστατικής εξέγερσης
00542 Stalin J.- Ζητήματα λενινισμού
00543 Διεθνής Ανακριτική Επιτροπή - Η Καστανή Βίβλος
00544 Μπαλκ Θ.- Κάτω από τη μπότα του χιτλερισμού
00545 Το ημερολόγιο του λαού
00546 Lenin N.- Fritche W.M.- Ο Λ.Τολστόϊ στον καθρέφτη του μαρξισμού
00547 Stalin J.- Η έκθεση λογοδοσίας του σ.Στάλιν στο XVII Συνέδριο του Κόμματος
00548 Ο Λένιν. Εικονογραφημένο λεύκωμα
00549 Αποφάσεις του 5ου Συνεδρίου του Κομμουν. Κόμματος της Ελλάδας
00550 Το πρόγραμμα των κομμουνιστών
00551 Jaures J.- Trotsky L.- Η φιλοσοφία και η κοινωνιολογία του Τολστόη
00552 Hilferding R.- Το χρηματιστικό κεφάλαιο
00553 Ιμβριώτη Ρ.- Η Αθηναία στον Ε΄ και Δ΄αιώνα π.Χ.
00554 Ίσκρας Α.- Καρλ Μαρξ.Η ζωή-Το έργο του
00555 Kautsky K.- Οικονομικές θεωρίες του Καρλ Μαρξ
00556 Κάρπος Α.- Η συντριβή
00557 Κορδάτος Γ.- Τα τελευταία χρόνια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας
00558 Κορδάτος Γ.- Ιστορία του ελληνικού εργατικού κινήματος Τόμος Α΄(1870-1907)
00559 Κορδάτος Γ.- Ιστορία του ελληνικού εργατικού κινήματος Τόμος Β΄(1908-1918)
00560 Κορδάτος Γ.- Δημοτικισμός και λογιωτατισμός
00561 Κορδάτος Γ.- Νεοελληνική πολιτική ιστορία. Τόμος πρώτος
00562 Κόσσα Λ.- Δημοσία Οικονομία
00563 Κοφινιώτης Κ.- Εξόριστοι
00564 Kropotkin P.- Εργασία διανοητική-χειρωνακτική
00565 Kropotkin P.- Η ηθική
00566 Lafargue P.- Η καταγωγή της ιδέας της ψυχής
00567 Lafargue P.- Το δικαίωμα στην τεμπελιά
00568 Lenin N.- Κράτος και επανάστασις
00569 Lozovsky S.- Ο Λένιν, ο μέγας στρατηγός του πολέμου των τάξεων
00570 Marx E.- Φρειδερίκος Ένγκελς. Η ζωή και το έργο του
00571 Marx K.- Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας
00572 Marx K.- Μερομίσθια, τιμές, κέρδη
00573 Marx K.- Το ζήτημα των Εβραίων
00574 Marx K.- Το Κεφάλαιο
00575 Marx K.- Το Κεφάλαιο Τ.1
00576 Marx K.- Το Κεφάλαιο Τ.2
00577 Marx K.- Το Κεφάλαιον Α΄
00578 Marx K.- Το Κεφάλαιον Β΄
00579 Marx K.- Το Κεφάλαιον Γ΄
00580 Marx K.- Το Κεφάλαιον Δ΄
00581 Marx K.- Το Κεφάλαιον Ε΄
00582 Marx K.- Το Κεφάλαιον Ζ΄
00583 Marx K.- Το Κεφάλαιον ΣΤ΄
00584 Μπερνστάιν Ε.- Η απεργία. Ο χαρακτήρ και οι συνέπειές της
00585 Μπόρχαρντ Ι.- Εισαγωγή στον ιστορικό υλισμό
00586 Bukharin N.- Συμπλήρωμα του "Ιστορικού Υλισμού"
00587 Ναυπλιώτης Κ.- Εργατικές ζωγραφιές
00588 Παπαβασιλείου Β.Α.- Η πάλη των τάξεων και αι σύγχρονοι διεθνείς κοινωνικαί και οικονομικαί τάσεις
00589 Παπακωνσταντίνου Θ.- Αι παραποιήσεις του μαρξισμού εν Ελλάδι
00590 Πικρός Π.- Διαλεχτική εισαγωγή στην παθολογία της τέχνης
00591 Πικρός Π.- Η αυγή του αστικού πολιτισμού
00592 Πικρός Π.- Ιστορία της Φροσούλας
00593 Πικρός Π.- Ο άνθρωπος που έχασε τον εαυτό του
00594 Πικρός Π.- Ο Λένιν
00595 Πικρός Π.- Πιτσιρίκος και η παρέα του
00596 Πικρός Π.- Σαν θα γίνουμε άνθρωποι
00597 Πικρός Π.- Τουμπεκί
00598 Πικρός Π.- Χαμένα κορμιά
00599 Πουρνάρας Δ.- Η οικονομική θέσις των αγροτών
00600 Πουρνάρας Δ.- Μαρξισμός και σοσιαλισμός
00601 Πουρνάρας Δ.- Σοσιαλισμός, Κομμουνισμός και Αγροτισμός
00602 Ριαζάνοφ Δ.- Γάμος και οικογένεια
00603 Ραζιάνοφ Δ.- Μαρξ και Ένγκελς
00604 Λανζεβέν Ζ.- Ο φασισμός και οι νέοι
00605 Ριζόπουλος Χ.- Αναμνήσεις από το Καλπάκι
00606 Σημηριώτης Γ.- Ποιος;Ποιον; Δράμα μονόπρακτο. Προλεταριακό θέατρο
00607 Σκληρός Γ.- Τα σύγχρονα προβλήματα του Ελληνισμού
00608 Sombart W.- Το Προλεταριάτον
00609 Στογιάννης Ι.Θ.- Τι είδα στη Σοβιετική Ρωσσία
00610 Στρέμπελ Τ.- Σχέσεις συνδικάτων και σοσιαλιστικού κόμματος
00611 Σύνδεσμος Εργατών Λιμένος Πειραιώς - Καταστατικόν και Βιβλιάριον
00612 Λογοδοσία του διοικητικού συμβουλίου του επαγγελματικού ταμείου και ταμείου αλληλο-βοήθειας του Συνδέσμου Εργατών Λιμένος Πειραιώς
00613 Σωμερίτης Σ.- Η μισθωτή εργασία και η κοινωνική ασφάλισή της
00614 Τριανταφυλλίδης Μ.- Δημοτικισμός
00615 Τριανταφυλλίδης Μ.- Πριν καούν. Η αλήθεια για τα αναγνωστικά της δημοτικής
00616 Τριανταφυλλίδης Μ.- Σταθμοί της γλωσσικής μας ιστορίας
00617 Trotsky L.- Ο Λένιν
00618 Trotsky L.- Ο εμφύλιος πόλεμος
00619 Τσακίρης Σ.- Μέρες και νύχτες στη Γάβδο
00620 Μαρσύ Μ.- Συζητήσεις για εργατικά ζητήματα
00621 Μπογδάνωφ Α.- Απλά μαθήματα της οικονομικής επιστήμης. Μέρος πρώτον
00622 Bukharin N.- Ο Λένιν μαρξιστής
00623 Πρεομπραζένσκυ Ε.- Μπουχάριν Ν.- Αστική Δημοκρατία και Σοβιετική Εξουσία
00624 Τι είναι η αριστερή αντιπολίτευση
00625 Trotsky L.- Και τώρα;
00626 Trotsky L.- Το κλειδί της διεθνούς κατάστασης είναι στη Γερμανία
00627 Trotsky L.- Πού πηγαίνει η Γαλλία;
00628 Trotsky L.- Η Οχτωβριανή επανάσταση
00629 Trotsky L.- Ευρώπη και Αμερική
00630 Trotsky L.- Η "τρίτη περίοδος" λαθών της Κομμουνιστικής Διεθνούς
00631 Trotsky L.- Γερμανία, το κλειδί της παγκόσμιας κατάστασης
00632 Bukharin N.- Το αλφάβητο του κομμουνισμού
00633 Kropotkin P.- Προς τους νέους
00634 Herve G.- Η κοινωνική σαπίλα
00635 Kropotkin P.- Το πνεύμα της επαναστάσεως
00636 Liebknecht W.- Τα κατά και τα υπέρ του Σοσιαλισμού, μεταφρασμένο και μετασκευασμένο από τον Ν. Γιαννιόν
00637 Γληνός Δ.- Η αξία των ανθρωπιστικών γραμμάτων στην Ελλάδα. Διαλεχτική μελέτη
00638 Δανιηλίδης Δ.- Η νεοελληνική κοινωνία και οικονομία
00639 Δρακούλης Π.- Στοιχεία βιονομίας
00640 Δρακούλης Π.- Τι σημαίνει σοσιαλισμός
00641 Δρακούλης Π.- Το εγχειρίδιον του εργάτου ήτοι αι βάσεις του σοσιαλισμού
00642 Δρακούλης Π.- Εγκληματικότης και ανθρωπισμός
00643 Καλλέργης Σ.- Οδηγός παντός ανθρώπου
00644 Καλλέργης Σ.- Εγκόλπιον Εργάτου
00645 Kropotkin P.- Προς τους νέους
00646 Kropotkin P.- Προς τους νέους
00647 Λαμέρ Α.- Οι πρόγονοι του ανθρώπου
00648 Marx K.- Engels F.- Το κομμουνιστικό μανιφέστο
00649 Πουασσόν Ε.- Τι είναι σοσιαλισμός
00650 Σκληρός Γ.- Το κοινωνικό μας ζήτημα
00651 Μπουχάριν Ν.- Πρεομπραζένσκυ Ε.- Το αλφάβητο του κομμουνισμού Τόμος Ι
00652 Πικρός Π.- Σα θα γίνουμε άνθρωποι
00653 Πικρός Π.- Χαμένα κορμιά
00654 Δρακούλης Π.- Αγροτική συμπολιτεία
00655 Δρακούλης Π.- Το εγχειρίδιον του εργάτου ήτοι αι βάσεις του σοσιαλισμού
00656 Δρακούλης Π.- Υγιεινή και ηθική
00657 Δρακούλης Π.- Το εγχειρίδιον του εργάτου ήτοι αι βάσεις του σοσιαλισμού
00658 Kropotkin P.- Προς τους νέους
00659 Πικρός Π.- [Από την εποποιϊα των αιώνων] Η εταίρα που κυβέρνησε την Ελλάδα
00660 Δρακούλης Π.- Υγιεινή και ηθική
00661 Δρακούλης Π.- Το εγχειρίδιον του εργάτου ήτοι αι βάσεις του σοσιαλισμού
00662 Kropotkin P.- Προς τους νέους
00663 Δρακούλης Π.- Το εγχειρίδιον του εργάτου ήτοι αι βάσεις του σοσιαλισμού
00664 Lafargue P.- Η ιστορική μέθοδος του Καρλ Μαρξ
00665 Marestan J.- Πως Προλαμβάνεται η Εγκυμοσύνη
00666 8 ώρες δουλειά την ημέρα
00667 Γιαννιός Ν.- Φιλολογία Τέχνη Σοσιαλισμός
00668 Μπουχάριν Ν.-Πρεομπραζένσκυ Ε.- Το αλφάβητο του κομμουνισμού
00669 Ναίν Κ.- Ο σοσιαλισμός και η πάλη των τάξεων
00670 Marx K.- Engels F.- Το κομμουνιστικό μανιφέστο
00671 Δρακούλης Π.- Εγκληματικότης και ανθρωπισμός
00672 Πουασσόν Ε.- Τι είναι σοσιαλισμός
00673 Kropotkin P.- Προς τους νέους
00674 Marx K.- Engels F.- Το κομμουνιστικό μανιφέστο
00675 Κορνάρος Θ.- Άγιον Όρος. Οι άγιοι χωρίς μάσκα
00676 Σκληρός Γ.- Η φιλοσοφία του πολέμου και της ειρήνης
00677 Χαλκός Π.- Η κατήχηση των χωρικών
00678 Δρακούλης Π.- Το εγχειρίδιον του εργάτου
00679 Κόσσα Λ.- Πρώτα στοιχεία της Δημοσίας Οικονομίας
00680 Σοβιετική Πολιτεία (Το Ρωσσικόν Σύνταγμα)
00681 Kropotkin P.- Προς τους νέους
00682 Deborin A.- Ο Λενιν φιλόσοφος
00683 Περί Γκ.- Γενεύη-Λοκάρνο. Η Κοινωνία των Εθνών και το εγγυητικό σύμφωνο
00684 Κορδάτος Γ.- Αρχαίες θρησκείες και Χριστιανισμός
00685 Κορδάτος Γ.- Ο Ρήγας Φεραίος και η εποχή του
00686 Hesnard A.- Ψυχολογία της Ομοφυλοφιλίας
00687 Freud S.- Ο Λεονάρδος Ντα Βίντσι
00688 Ερριώ Ε.- Δημιουργείν (Η τύχη της γυναίκας)
00689 Dermenghem E.- Χριστιανισμός και Μουσουλμανισμός
00690 Σακελλαράκος Θ.- Βιολογικοί νόμοι και σοσιαλισμός
00691 Νεγρεπόντη Μ.- Γυναίκα και ψήφος
00692 Louzon R.- Η Καπιταλιστική Οικονομία
00693 Πουρνάρας Δ.- Σοσιαλισμός Κομμουνισμός και Αγροτισμός
00694 Schmidt V.- Η ψυχαναλυτική αγωγή εις την Σοβιετικήν Ρωσίαν
00695 Μαρσύ Μ.- Συζητήσεις για εργατικά ζητήματα
00696 Bergson H.- Η δημιουργός εξέλιξις
00697 Jhering R. von - Ο αγών δια το δίκαιον
00698 Αγροτικόν και Εργατικόν Κόμμα Ελλάδος - Προγραμματικαί Αρχαί
00699 Shaw B.- Ο οδηγός της έξυπνης γυναίκας προς το σοσιαλισμό και την κεφαλαιοκρατία
00700 Ταγγόρ Ρ.- Ο Εθνικισμός εις την Δύσιν
00701 Deborin A.- Β. Σπινόζα
00702 Renan E.- Η εμφάνισις του Χριστιανισμού
00703 Πουρνάρας Δ.- Ιστορία του αγροτικού κινήματος εν Ελλάδι
00704 Latzko A.- Οι άνθρωποι εν πολέμω
00705 Vinchon J.- Η τέχνη και η τρέλλα
00706 Gide C.- Πρώται γνώσεις πολιτικής οικονομίας
00707 Θεοχάρης Σ.- Το Εμπόριον
00708 Δρακούλης Π.- Η Ελλάς, τα Βαλκανικά κράτη και η Ομοσπονδιακή λύσις
00709 Δρακούλη Α.- Η Διαιτητική Μεταρρύθμισις
00710 Η Κυανή νήσος ήτοι ο μεταγήινος βίος
00711 Emerson R.- Περί Αγγλίας και Άγγλων
00712 Wexberg E.- Κοινωνία κι Εργασία
00713 Μπασιλάρης Β.- Το Ταπητουργικόν ζήτημα
00714 Καταστατικόν Ενώσεως Λειτουργών Μ. Εκπαιδεύσεως Αττικής
00715 Οδηγός ιδρυμάτων κοινωνικής πρόνοιας
00716 Καταστατικόν Συνεργατικής Ενώσεως Αμαξοκαρραγωγέων Οικοδομησίμου και μη ξυλείας Πειραιώς
00717 Καταστατικόν της λέσχης των Ελλήνων Σιδηροδρομικών
00718 Καταστατικόν του συνδέσμου των δημοσίων υπαλλήλων Κέρκυρας
00719 Καταστατικόν σωματείου ζυγιστών παραλαβής & παραδόσεως γαιανθράκων λιμένος και προλιμένων Πειραιώς
00720 Πικρός Π.- Ισραήλ
00721 Duguit Leon - Το κοινωνικόν δίκαιον το ατομικόν δίκαιον και η μεταμόρφωσις του κράτους
00722 Άγις Σ.- Τα δημοκρατικά μας καθήκοντα
00723 Παπακωνσταντίνου Θ.- Εισαγωγή στη διαλεκτική
00724 Σοφιανόπουλος Ι.- Πως είδα τη Βαλκανική
00725 Bang G.- Κρίσεις στην ιστορία της Ευρώπης


Infolib LibSolution |

Back to content | Back to main menu